NIEDZIELA KU CZCI KRWI CHRYSTUSA

Ser­decz­nie zapra­sza­my na

NIEDZIELĘ KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (III Nie­dzie­la)

dnia 21.11.2021 r.

do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim.

Plan spotkania:

12.00 Suma Odpustowa

            Przerwa na kawę/zakupy w sklepiku/wspólne rozmowy

14.00 Droga Krwi Chrystusa

15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

            Błogosławieństwo indywidualne

Bookmark and Share