Rekolekcje dla dorosłych

Zapra­sza­my na rekolekcje !

Pro­wa­dzą­cy: ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

Zapi­sy: w recep­cji domu -> zakład­ka KONTAKT