teatr Archiwum

  • Dnia 3 grud­nia Kościół Kato­lic­ki w swo­jej Litur­gii wspo­mi­na postać św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, Wiel­kie­go Misjo­na­rza Naro­dów. Dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jest to wspo­mnie­nie szcze­gól­ne, bowiem św. Fran­ci­szek Ksa­we­ry czczo­ny jest jako jeden […]

    Odpust św. Franciszka Ksawerego 2011r.

    Dnia 3 grud­nia Kościół Kato­lic­ki w swo­jej Litur­gii wspo­mi­na postać św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, Wiel­kie­go Misjo­na­rza Naro­dów. Dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jest to wspo­mnie­nie szcze­gól­ne, bowiem św. Fran­ci­szek Ksa­we­ry czczo­ny jest jako jeden […]

    Czytaj dalej...