Ciekawe miejsca w okolicy Archiwum

 • O Ożarowie Mazowieckim, historia, ważne wydarzenia... Najciekawsze miejsca turystyczne i atrakcje na terenie gminy.

  Ożarów Mazowiecki - 15km od Warszawy

  O Ożarowie Mazowieckim, historia, ważne wydarzenia... Najciekawsze miejsca turystyczne i atrakcje na terenie gminy.

  Czytaj dalej...

 • Nie­da­le­ko domu reko­lek­cyj­ne­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim znaj­du­je się dom zakon­ny Sióstr Urszu­la­nek. Pro­wa­dzą tam rów­nież Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Sióstr Urszu­la­nek SJK im. św. Urszu­li Ledóchowskiej. Św. Sio­stra […]

  Siostry Urszulanki

  Nie­da­le­ko domu reko­lek­cyj­ne­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim znaj­du­je się dom zakon­ny Sióstr Urszu­la­nek. Pro­wa­dzą tam rów­nież Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Zgro­ma­dze­nia Sióstr Urszu­la­nek SJK im. św. Urszu­li Ledóchowskiej. Św. Sio­stra […]

  Czytaj dalej...