Weekendowe spotkanie dla młodzieży

Kiedy: 5 maj 2023@18:00 – 7 maj 2023@14:00
Gdzie: Zamoyskiego 19, Ożarów Mazowiecki

Zapra­sza­my na week­en­do­we spo­tka­nie dla mło­dzie­ży w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dniach 5 - 7 maja 2023 r. Koszt uczest­nic­twa: 180 zł. Jeśli dla kogoś ta kwo­ta jest zbyt duża, zgłoś się[...]

Czytaj dalej...

  • <div class="timely ai1ec-excerpt">
	<div class="ai1ec-time">
		<strong>Kiedy:</strong>
		4 luty 2023@20:00 – 5 luty 2023@01:30
	</div>
			<div class="ai1ec-location">
			<strong>Gdzie:</strong>
			Zamoyskiego 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki
		</div>
	</div>

    Nocne czuwanie

    Kiedy: 4 luty 2023@20:00 – 5 luty 2023@01:30
    Gdzie: Zamoyskiego 19, 05-850 Ożarów Mazowiecki

    Czytaj dalej...