Dom Misyjny Ożarów Maz. Rekolekcje Maryjne z Wspólnotą Błogosławieństw 10-12.03.2017

Uwaga !!!

Rekolekcje Maryjne z Wspólnotą Błogosławieństw 10-12.03.2017 są przekierowane ze względów organizacyjnych do Otwocka w dniach 17-19.03.2017 r.

  Zapi­sy tel. Piotr Zawadz­ki   506-166-343     e-mail : zapisy@gabrielmir.pl

http://gabrielmir.pl/

Prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia i zapra­sza­my do uczest­nic­twa. z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Adres Ośrod­ka Reko­lek­cyj­ne­go ul.Stefana Żerom­skie­go 6, 05-400 Otwock
Dojazd: - Pociąg S1: sta­cja Otwock ( sta­cja koń­co­wa) - ok.1000 m doj­ście pieszo
Pętla auto­bu­su 702 (Urząd Mia­sta) - ok.450 m.dojście pieszo