Dom rekolekcyjny Archiwum

  • DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19.  Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego  w Oża­ro­wie […]

    Oferta Domu Misyjnego św. Franciszka w Ożarowie Maz.

    DOM MISYJNY ZAPRASZA!!! Ser­decz­nie zapra­sza­my na ducho­wy wypo­czy­nek w spo­koj­nej oko­li­cy nie­opo­dal War­sza­wy. Nasz dom znaj­du­je się w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim przy uli­cy Jana Zamoy­skie­go 19.  Ofer­ta Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksawerego  w Oża­ro­wie […]

    Czytaj dalej...