Kalendarz

Niniej­szy kalen­darz zawie­ra wyda­rze­nia, któ­re wkrót­ce będą mia­ły miej­sce w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym. Nie wszyst­kie wyda­rze­nia zosta­ły uję­te. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wszyst­ki­mi ter­mi­na­mi reko­lek­cji, sku­pień, spo­tkań, któ­re będą mia­ły miej­sce w tym roku.

Poniż­szy kalen­darz moż­na dodać np. do swo­je­go kalen­da­rza Google lub inne­go pro­gra­mu - ter­mi­na­rza.

 

Bookmark and Share
październik
3
niedz.
2021
Skupienie WKC
październik 3 całodniowy
Bookmark and Share
październik
22
pt.
2021
Skupienie WKC
październik 22 całodniowy
Bookmark and Share
październik
23
sob.
2021
Skupienie WKC
październik 23 całodniowy
Bookmark and Share
październik
24
niedz.
2021
Odpust ku czci Św. Kaspra del Bufalo @ Zamoyskiego 19
październik 24 całodniowy

Serdecznie zapraszamy na

Uroczystość Odpustową ku czci św. Kaspra del Bufalo,

która odbędzie się w niedzielę, 24 października br.

w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim.

Szczególnym wydarzeniem tego dnia

będzie wprowadzenie relikwii św. Marii de Mattias.

Szczegółowy program zostanie podany w późniejszym czasie !!!

W oczekiwaniu na Wasze przybycie

Misjonarze Krwi Chrystusa

Bookmark and Share
Skupienie WKC
październik 24 całodniowy
Bookmark and Share