Nowy adres e-mail

UWAGA!

Od 7.03.2022 r. funkcjonuje

nowy adres e-mail Domu Rekolekcyjno-formacyjnego

w Ożarowie Mazowieckim:

dom.rekolekcyjny.ozarow@gmail.com

Z dniem 21.03.2022 r. dotychczasowy adres ozarow@odkupieni.pl

nie będzie czynny!