Porażka wychowania ludzkiego i wyrafinowanie

Prowokacja LGBTNSDAP podczas 76. rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego/Fot. Twitter Porażka wychowania ludzkiego i wyrafinowanie

Podczas marszu na cześć powstańców warszawskich 01.08.2020 roku miała miejsce kolejna prowokacja jakiegoś atywisty LGBT. Będąc w oknie w towarzystwie flagi charakterystycznej dla tego środowiska (tęczowej) wywieszonej na balkonie dokonywał gestów obrażających uczestników marszu, a przynajmniej dwuznacznych. Dorosły mężczyzna skąpo ubrany,na boso,będący na krawędzi barierki balkonu. Poziom przedszkola i promocja postawy egoistycznej, narażanie swojego życia na niebezpieczeństwo i obrażanie wartości, które są ważne dla innych ludzi. Oto co reprezentuje całe to wydarzenie, poziom przedszkola i porażka wychowania ludzkiego i wyrafinowanie. Brak dobrych manier, dobrego wychowania, dobro stylu, dobrego tonu, elegancji, etykiety, fasonu, gracji, grzeczności, kindersztuby, klasy, kultury, kultury osobistej, obejścia, ogłady, powagi, savoir-vivre, smaku, sposobu bycia, stylu bycia, szacowności, taktu, ułożenia,uprzejmości, wykwintności,wyrobienia towarzyskiego, wysokiej kultury,wysokiego poziomu, wytworności,dobrego zachowania,dobrych obyczajów, znajomości zasad grzeczności,formatu,gustu,kręgosłupa, kręgosłupa moralnego,poziomu,zasad moralnych. 

Co mamy robić jako ludzie Chrystusa i jako członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa ? Warto przypomnieć sobie co obiecywaliśmy Bogu w dniu naszego Bierzmowania:

Kandydaci mówili:

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Po złożeniu wyznania Wiary Katolickiej przez kandydatów ks. Biskup mówi:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym1.

Potrzeba teraz wobec takich prowokacji mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad. Mało tego otrzymaliśmy Ducha Świętego po to by naszej Wiary bronić. Nie możemy wstydzić się w naszym życiu codziennym żyć Ewangelią i Słowem Życia. Wcześniej mówiłem i pisałem o ewangelizacji na trzy sposoby: przez świadectwo życia

przez głoszenie Kerygmatu o Jezusie Chrystusie, Jego Ojcu i Duchu Świętym

przez modlitwę.

W tej sytuacji do dzieła !

Pozdrawiam w Krwi Baranka ! ks. Bogusław Witkowski CPPS Moderator Krajowy WKC

1Zob. www. skrzynkaintencji.pl/sakramenty/obrzedy-rytual-sakramentu-bierzmowania/02.08.2020/