Czuwanie Nocne - Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kiedy:
9 luty 2013@19:00 – 10 luty 2013@03:00
2013-02-09T19:00:00+01:00
2013-02-10T03:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Tym razem czu­wa­nie zamiast w pierw­szą odbę­dzie się w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca (9 LUTEGO)

Tema­tem czu­wa­nia będą sło­wa: „Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzi­siaj”.

Plan czu­wa­nia:

  • 19.00 Wyjazd na Dwo­rzec Zachod­ni, aby naka­ar­mić naj­bar­dziej potrzebującymi
  • (jeśli czas pozwo­li zapra­sza­my wcze­śniej, aby pomóc przy­go­to­wać pożywienie).
  • 21.30 Kon­fe­ren­cja „Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzisiaj”
  • 22.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
  • 23.00 Prze­rwa dla wzmocnienia
  • 23.30 Roz­wa­ża­nie nie­dziel­nej Ewangelii
  • 00.30 Eucha­ry­stia
  • 01.30 Prze­rwa na kawę
  • 02.00 Uwiel­bie­nie Boga tań­cem i śpiewem
  • 03.00 Zakoń­cze­nie czuwania

KOLEJNE CZUWANIE JUŻ 2 MARCA!!!