Czuwanie Nocne - „święć się Imię Twoje…”


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
3 listopad 2012@20:00 – 4 listopad 2012@02:00
2012-11-03T20:00:00+01:00
2012-11-04T02:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Zapra­sza­my na kolej­ne czu­wa­nie noc­ne. Będzie­my kon­ty­nu­owa­li roz­wa­ża­nia o modli­twie Ojcze Nasz. „Święć się Imię Two­je”  - to kolej­ne wezwanie.

Roz­po­czę­cie czu­wa­nia noc­ne­go o godz. 20.00 zawią­za­niem wspól­no­ty przy cie­płej her­ba­cie i kawie.

20.30 Kon­fe­ren­cja
Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego
Nie­dziel­na Eucharystia

Dla osób z dale­ka, jest moż­li­wość noc­le­gu po zakoń­cze­niu czuwania.