III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa

Kiedy:
18 wrzesień 2022@14:00 – 17:30
2022-09-18T14:00:00+02:00
2022-09-18T17:30:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie: Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem („lurdz­kie”)  lub reli­kwia­rzem. Msza świę­ta nie­dziel­na. Zakoń­cze­nie ok. 18:00.