III Niedziela miesiąca - ku czci Krwi Chrystusa

Kiedy:
16 październik 2022@14:00 – 17:30
2022-10-16T14:00:00+02:00
2022-10-16T17:30:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Kontakt:
Dom Rekolekcyjny w Ożarowie Maz.
723 215 576
Wra­ca­my do III Nie­dziel mie­sią­ca,  naj­bliż­sza odbę­dzie się 16 wrze­śnia 2022.
Począ­tek o godzi­nie 14:00. W pro­gra­mie będą Kon­fe­ren­cja, Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo, Msza świę­ta niedzielna.