Młodzieżowe czuwanie nocne - Paweł prześladowca

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
7 grudzień 2013@19:00 – 8 grudzień 2013@02:00
2013-12-07T19:00:00+00:00
2013-12-08T02:00:00+00:00
Gdzie:
Dom św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Zapra­sza­my na czu­wa­nie, któ­re tema­tem będzie „Paweł prześladowca”.
Program:
20.00 Zawią­zu­je­my wspólnotę
20.30 Konferencja
21.30 Czas na indy­wi­du­al­ną modlitwę
22.00 Uwiel­bie­nie Boga tańcem
23.00 Roz­wa­ża­nie Pisma Świętego
00.00 Msza Święta
01.15 Adoracja
03.00 Zakończenie

 

Dom św. Fr. Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go 19, Oża­rów Mazowiecki