Młodzieżowe czuwanie nocne - O Kobiecie uzdrowionej z niemocy

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
5 kwiecień 2014@18:00 – 6 kwiecień 2014@00:00
2014-04-05T18:00:00+00:00
2014-04-06T00:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Tym razem w naszym Czu­wa­niu przy­pa­trzy­my się przy­pad­ko­wi KOBIETY, KTÓRA ZOSTAŁA UWOLNIONA OD NIEMOCY. Nie­moc w sen­sie biblij­nym (asthe­ne­ja) to bez­si­ła, bycie pochy­lo­nym, cho­ro­ba w sen­sie nie­mo­cy cia­ła, nie­moc moral­na lub inte­lek­tu­al­na, poczu­cie bez­rad­no­ści… Zasta­no­wi­my się co jest potrzeb­ne by się wypro­sto­wać, nawet jeśli ta nie­moc trwa już 18 lat. Pan Cię zauwa­żył i zapra­sza na tę noc w któ­rej chce Ci pomóc!

Roz­po­czę­cie jak zawsze o godz. 20.00.

W pro­gra­mie:

  • kon­fe­ren­cja
  • ado­ra­cja
  • roz­wa­ża­nie Pisma św.
  • Nie­dziel­na Msza św.

Zapra­sza­my do domu Reko­lek­cyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazowieckim.