Nabożeństwo majowe


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
3 maj 2012@20:00 – 20:30
2012-05-03T20:00:00+02:00
2012-05-03T20:30:00+02:00
Gdzie:
Kapliczka w Ożarowie Mazowieckim
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Zapra­sza­my wszyst­kich sąsia­dów z Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go do uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach majo­wych. Jak zwy­kle spo­ty­ka­my się przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej na rogu naszej posesji.

Nabo­żeń­stwa odpra­wia­my codzien­nie w mie­sią­cu Maju o godzi­nie 20.00.

Ser­decz­nie zapraszamy.