Nocne czuwane - „przebacz nam nasze winy…”


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
2 marzec 2013@20:00 – 3 marzec 2013@02:30
2013-03-02T20:00:00+01:00
2013-03-03T02:30:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
wstęp wolny

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wiel­ko­post­ne czu­wa­nie, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim będzie przebaczenie.
Tym razem całość czu­wa­nia będzie mia­ło miej­sce w naszym domu. 

  • 20.00 Roz­po­czę­cie czu­wa­nia przez zawią­za­nie wspólnoty
  • 20.30 Kon­fe­ren­cja „prze­bacz nam nasze winy, jak i my prze­ba­cza­my tym, któ­rzy prze­ciw nam zawinili”
  • 21.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
  • 22.45 Roz­wa­ża­nie Sło­wa Bożego
  • 23.45 Dro­ga nasze­go życia
  • 0.30 Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii
  • 0.45 Eucha­ry­stia
  • 1.45 Aga­pe
  • 2.30 Zakoń­cze­nie czuwania