Rekolekcje dla Księży Opiekunów Wspólnoty Krwi Chrystusa w Parafiach

Kiedy:
23 listopad 2015 – 26 listopad 2015 całodniowy
2015-11-23T23:00:00+00:00
2015-11-26T23:00:00+00:00

Reko­lek­cje dla Księ­ży opie­ku­nów WKC w para­fiach, ter­min: 24-26.11.2015

Moż­li­wość pozna­nia ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa i dosta­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach .