Spotkanie Rady Krajowej z Radami Podregionów w Ożarowie Maz

Kiedy:
1 październik 2016@08:00 – 00:00
2016-10-01T08:00:00+02:00
2016-10-01T00:00:00+02:00

spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. roz­po­czę­cie 8.00 Jutrz­nią w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu