Weekendowe spotkanie dla młodzieży

Kiedy:
5 maj 2023@18:00 – 7 maj 2023@14:00
2023-05-05T18:00:00+02:00
2023-05-07T14:00:00+02:00
Gdzie:
Zamoyskiego 19
Ożarów Mazowiecki
Koszty:
180 zł
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS; br. Jan Stankowski CPPS
511 577 610; 506 874 819

Zapra­sza­my na week­en­do­we spo­tka­nie dla mło­dzie­ży w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dniach 5 - 7 maja 2023 r.

Koszt uczest­nic­twa: 180 zł. Jeśli dla kogoś ta kwo­ta jest zbyt duża, zgłoś się wcze­śniej do orga­ni­za­to­ra (tele­fon na pla­ka­cie powy­żej) i przy­jeż­dżaj, naj­waż­niej­sze byś był!