Archiwum strony Archiwum

 • Jak co roku w Domu Misyj­nym pw św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­wa­ły się  waka­cyj­ne reko­lek­cje dla dzie­ci. Na to spo­tka­nie przy­je­cha­ły dzie­ci z róż­nych stron Pol­ski: z Gar­wo­li­na, War­sza­wy,  ze Ślą­ska, z Pod­kar­pa­cia […]

  Rekolekcje dzieci 2015!

  Jak co roku w Domu Misyj­nym pw św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­wa­ły się  waka­cyj­ne reko­lek­cje dla dzie­ci. Na to spo­tka­nie przy­je­cha­ły dzie­ci z róż­nych stron Pol­ski: z Gar­wo­li­na, War­sza­wy,  ze Ślą­ska, z Pod­kar­pa­cia […]

  Czytaj dalej...

 • Halloween - konferencja abp Dzięgi Abp Dzię­ga O Hal­lo­we­en na Nie­dzie­lę, dnia 28 paź­dzier­ni­ka 2012 „Ta „niby zaba­wa”, kuszą­ca rów­nież dzie­ci łatwym cukier­kiem, nie­sie też real­ną moż­li­wość wiel­kiej ducho­wej szko­dy, wręcz znisz­cze­nia […]

  Halloween czy to dobre ?

  Halloween - konferencja abp Dzięgi Abp Dzię­ga O Hal­lo­we­en na Nie­dzie­lę, dnia 28 paź­dzier­ni­ka 2012 „Ta „niby zaba­wa”, kuszą­ca rów­nież dzie­ci łatwym cukier­kiem, nie­sie też real­ną moż­li­wość wiel­kiej ducho­wej szko­dy, wręcz znisz­cze­nia […]

  Czytaj dalej...