Msza św. ku czci Krwi Chrystusa - styczeń 2013 r.


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
20 styczeń 2013@14:00 – 18:00
2013-01-20T14:00:00+01:00
2013-01-20T18:00:00+01:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

Msze ku czci Krwi Chrystusa

w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja)
(Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja o wierze
  14.45 Adoracja
  15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
  16.30 Eucha­ry­stia - wraz z insta­la­cją reli­kwii bł. Jana Paw­ła II
  Gorą­cy poczęstunek