III Niedziele ku czci Krwi Chrystusa

BKJ !

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (Od wrze­śnia 2019 ponow­nie ZAWSZE w III-CIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA):
Pozdra­wia­my w Krwi Chry­stu­sa . Wspól­no­ta Domu Misyj­ne­go w. Fran­cisz­ka Ksawerego