Odpust św. Fr. Ksawerego i Jubileusz 200 lat CPPS w Ożarowie Maz.

Kiedy:
18 grudzień 2015 – 19 grudzień 2015 całodniowy
2015-12-18T23:00:00+00:00
2015-12-19T23:00:00+00:00

Odpust św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go i Jubi­le­usz 200 lat powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa 19.12.2015 r.