Wywiad przez redaktora Radia Jasna Góra

Wywiad p. Mar­ci­na redak­to­ra Radia Jasna Góra z: ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skim (CPPS) – Mode­ra­to­rem Kra­jo­wym Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC), Tere­są Świ­der­ską – członkiem
w Radzie Kra­jo­wej, Jaro­sła­wem Wołot­kie­wi­czem – Ani­ma­to­rem Kra­jo­wym WKC.
dn. 12.12.2015 r

2015-12-12 Misjo­na­rze Krwi Chrystusa