Homilia ks.bp na uroczystość odpustową św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

Homi­lię ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy (Bp pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Warszawskiej)
z odpu­stu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

dnia 3 grud­nia 2019 roku

Homi­lia odpu­sto­wa 03_12_2019 Oza­row Maz Bp Michal Janocha