Pamiątka Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i pielgrzymki papieża Franciszka do Polski 2016 r.

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skie­go 19 05-850 Oża­rów Mazowiecki
tel.:(22) 722 12 57; tel. kom.: +48 787-639-704 (rezer­wa­cja grup i osób na nocleg)
e-mail: oza­row @odkupieni.pl ; www.ozarow.cpps.plwidokowka_ozarow_2016