Rekolekcje dla młodych 16+ „W dobrą Stronę”

wdobrastrwdobrastr

Ser­decz­nie Zapraszamy !!!

Pią­tek

19.00 - Kolacja

20.00 - Majów­ka przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej

21.30 - Msza Święta

22.30 - Pogod­ny wieczór

23.30 - Cisza nocna

 Sobota

8.00 - Modli­twa poranna

8.30 - Śniadanie

9.00 - Kawa

10.00 -  Co nie­co o temacie!

11.30 -  Pra­ca w grupach

12.00 - Msza Święta

13.00 - Obiad

15.00 - Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.30 - Kawa

16.00 - Spo­tka­nie ze SŁOWEM BOŻYM

18.00 - Kolacja

20.00 - Majów­ki ciąg dal­szy przy kapliczce

21.30 - Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

24.00- Cisza Nocna

Nie­dzie­la

8.30 - Modli­twa poranna

9.00 - Śniadanie

9.30 - Kawa+ podsumowanie

12.00 - Msza Święta

 

AMDG !