Rekolekcje dla młodych 16+ „W dobrą Stronę”

wdobrastrwdobrastr

Ser­decz­nie Zapra­sza­my !!!

Pią­tek

19.00 - Kola­cja

20.00 - Majów­ka przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej

21.30 - Msza Świę­ta

22.30 - Pogod­ny wie­czór

23.30 - Cisza noc­na

 Sobo­ta

8.00 - Modli­twa poran­na

8.30 - Śnia­da­nie

9.00 - Kawa

10.00 -  Co nie­co o tema­cie!

11.30 -  Pra­ca w gru­pach

12.00 - Msza Świę­ta

13.00 - Obiad

15.00 - Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

15.30 - Kawa

16.00 - Spo­tka­nie ze SŁOWEM BOŻYM

18.00 - Kola­cja

20.00 - Majów­ki ciąg dal­szy przy kaplicz­ce

21.30 - Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

24.00- Cisza Noc­na

Nie­dzie­la

8.30 - Modli­twa poran­na

9.00 - Śnia­da­nie

9.30 - Kawa+ pod­su­mo­wa­nie

12.00 - Msza Świę­ta

 

AMDG !

 

Bookmark and Share