14-15 grudnia 2019 Ogólnopolskie Czuwanie na Jasnej Górze WKC

14/15.12 2020 roku Ser­decz­nie Zapra­sza­my na Dzięk­czy­nie­nie na Jasną Górę.

Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chrystusa !

Czu­wa­nie – Jasna Góra_4