Odpust św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

Odpust św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. odbył się, jak wypa­da­ło na ten dzień 3 grud­nia i z tej oka­zji homi­lię wygło­sił ks. Biskup Michał Jano­chy (Bp pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Warszawskiej)

>Homi­lia odpu­sto­wa audio 03_12_2019 Oza­row Maz Bp Michal Jano­cha«<