Prośba do WKC o modlitwę za Zebranie Generalne CPPS w Polsce

Zebranie  Generalne CPPS z całego świata w Polsce

 01-21.09.2019

hasłem przewodnim Zebrania są słowa:

Becoming   New Wine  (Stając się Nowym winem) 

             
              Zaczęło się już od 29.08.2019 od rana na lotnisko im Chopina w Warszawie zaczęli przybywać nasi Misjonarze Krwi Chrystusa z całego świata. Tego dnia oprócz współbrata z Wietnamu przybyła Rada Generalna, która została przewieziona od razu do Częstochowy do Domu Misyjnego św. Kaspra. 30.08.19 przybyło 12-tu  z którymi już wieczorem udało się pojechać wieczorem na kolację integracyjną do Pruszkowa. 31.08.2019 roku przybyło kolejnych 6-ściu Współbraci.  o godzinie 11 wyjechaliśmy busem z Ożarowa do Warszawy w towarzystwie Anny tłumacza i przewodnika po Warszawie. Pierwszym bardzo ważnym punktem dla naszych Współbraci było odwiedzenie groby bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz muzeum związanego z Jego życiem i męczeńską śmiercią. Była to lekcja historii z czasów Komunizmu w Polsce.

Potem pojechaliśmy na Starówkę. Przeszliśmy Krakowskim Przedmieściem, wcześniej widzieliśmy przygotowania do 80-tej rocznicy wybuchu II-ej wojny światowej na Placu Piłsudskiego. Szybkim krokiem zmierzaliśmy na obiad w restauracji w bliskości Kolumny Zygmunta.

Po drodze widzieliśmy Pałac prezydencki, Kościół Wizytek związany z Chopinem. W restauracji na wolnym powietrzu nasi Bracia chcieli spróbować smaczne specyficzne polskie jedzenie,  czyli barszcz i pierogi. Potem odwiedziliśmy katedrę, kościół Jezuitów , Matkę Bożą Łaskawą, Stary Rynek i dobre lody. Po nich w drodze powrotnej do Ożarowa niedaleko Ronda ONZ widzieliśmy fragment  oryginalnego muru z Getta Żydowskiego w Warszawie z 1942 roku.

01.09.2019 mieliśmy o godz. 9.00 rano szczególną celebrację Mszy świętej polegającą na śpiewie chóru Viva Musica z Halinowa i Magnificat z Warszawy. Obydwa te chóry odbywały swoje warsztaty. Po Mszy św. był czas dla integracji, rozmów i poznawania się pomiędzy prowincjami, narodami i kulturami. Mieliśmy okazje wzajemnie się ubogacać. Na początku obiadu w/w chory zaśpiewały w jadalni Domu Misyjnego kanon w dwóch językach polskim i angielskim. W tych dniach także podczas sprawowania Mszy św. były głoszone homilie ks. Bogusława CPPS i ks. Ksawerego CPPS o naszej duchowości tłumaczone na język angielski. Ok godz. 16.30 nasi goście na Zebranie Generalne wsiadali do autokaru aby pojechać do Częstochowy jednego z miejsc spotkań tegorocznego zebrania.

opr. ks. Bogusław Witkowski CPPS