Rekolekcje Rodzin w Ożarowie Maz 16-22.07.2018

Reko­lek­cje Rodzin w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­ły się w dniach 17-22 lip­ca 2018 roku. Pro­wa­dził ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS i ks. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS.  Czas pięk­ny ubo­ga­ca­ją­cy ducho­wo sie­bie nawzajem.

Kapła­ni z ani­ma­to­ra­mi dla dzieci

  » Wspólny czas na rozpoczęcie rekolekcji «

 »Konferencje dla małżonków wygłoszone przez ks. Ksawerego Kujawę CPPS«

  »Spotkania w grupie na rozważaniu Słowa Bożego i wymianie doświadczeń«

  » Eucharystia z każdego dnia «

  »Konferencje dla dzieci - ks. Marcin Pawlicki CPPS «

 » Opieka nad dziećmi « 

  »Warsztaty malarskie prowadzone przez p. Nadię «

  » Adoracja Najświętszego Sakramentu «

» Pogodny wieczór «


  »Jubileusz - 16 lecie małżeństwa«

        »Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich«

 »Misteria-scenki ewangelizacyjne na zakończenie rekolekcji«

  » Apel Jasnogórski «
 
»Spotkania animatorów«

»Pamiątkowe zdjęcie uczestników rekolekcji rodzin«

Animacja