Ożarów Mazowiecki Archiwum

 • 6 stycz­nia 2016 r. (śro­da) o godz. 10.30  Mszy Św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go roz­pocz­nie się świę­to­wa­nie tzw. Orszak Trzech Kró­li. Patro­nat przy­ję­li: Bur­mistrz Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go, Sta­ro­sta War­szaw­ski Zachod­ni, Pro­bosz­czo­wie Para­fii Miło­sier­dzia […]

  Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

  6 stycz­nia 2016 r. (śro­da) o godz. 10.30  Mszy Św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go roz­pocz­nie się świę­to­wa­nie tzw. Orszak Trzech Kró­li. Patro­nat przy­ję­li: Bur­mistrz Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go, Sta­ro­sta War­szaw­ski Zachod­ni, Pro­bosz­czo­wie Para­fii Miło­sier­dzia […]

  Czytaj dalej...

 • W pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca (z prze­rwą waka­cyj­ną) odby­wa­ją się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­ne­go zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie […]

  Czuwania Nocne dla młodzieży

  W pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca (z prze­rwą waka­cyj­ną) odby­wa­ją się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia noc­ne. Jest to świet­na oka­zja do tego, by na kil­ka godzin ode­rwać się od codzien­ne­go zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie […]

  Czytaj dalej...

 • Informacje o rekolekcjach weekendowych dla rodzin (w skrócie): Zapra­sza­my na reko­lek­cje rodzin w wakacje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narzeczonych ter­min: ter­min zosta­nie poda­ny wkrót­ce (roz­po­czę­cie […]

  Rekolekcje weekendowe dla rodzin (pod Warszawą)

  Informacje o rekolekcjach weekendowych dla rodzin (w skrócie): Zapra­sza­my na reko­lek­cje rodzin w wakacje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narzeczonych ter­min: ter­min zosta­nie poda­ny wkrót­ce (roz­po­czę­cie […]

  Czytaj dalej...

 • O Ożarowie Mazowieckim, historia, ważne wydarzenia... Najciekawsze miejsca turystyczne i atrakcje na terenie gminy.

  Ożarów Mazowiecki - 15km od Warszawy

  O Ożarowie Mazowieckim, historia, ważne wydarzenia... Najciekawsze miejsca turystyczne i atrakcje na terenie gminy.

  Czytaj dalej...