Życzenia na Boże Narodzenie 2016 rok

dsc01345

Dro­dzy Sąsie­dzi, Człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, Przy­ja­cie­le nasze­go Domu Misyj­ne­go i Zgromadzenia!

Tego wła­śnie życzy­my Wam z całe­go ser­ca na tego­rocz­ne Boże Naro­dze­nie dla Waszych Serc, Domów, Wspól­not i Rodzin ! Niech Boża Miłość Zagości !!!

Z wdzięcz­no­ścią Modli­twą i Błogosławieństwem !

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !